Tiết chào cờ đầu tuần đầu tiên sau thời gian dịch bệnh kéo dài. Thời tiết mát mẻ tạo một tuần làm việc tràn đầy năng lượng.

Tiết chào cờ đầu tuần đầu tiên sau thời gian dịch bệnh kéo dài. Thời tiết mát mẻ tạo một tuần làm việc tràn đầy năng lượng.

LINK XEM: Ở ĐÂY