Sau một thời gian kéo dài của dịch bệnh covid, các em không có cơ hội được tham gia hoạt động tập thể. Ngày hội văn hóa - thể thao đã mang đến cho các em hoạt động bổ ích và thú vị, thư giãn sau thời gian dài..............

Sau một thời gian kéo dài của dịch bệnh covid, các em không có cơ hội được tham gia hoạt động tập thể. Ngày hội văn hóa - thể thao đã mang đến cho các em hoạt động bổ ích và thú vị, thư giãn sau thời gian dài. Cảm ơn tổ chức Plan đã luôn đồng hành và có nhiều hoạt động bổ ích.

 

Link chi tiết: Bấm vào đây