Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 33
Tháng 12 : 578
Năm 2022 : 218.904
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH : TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2022 - 2023

            Căn cứ vào Điều lệ trường THCS;

          Căn cứ hướng dẫn số 942/SGDĐT-QLT, ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023.................

 

UBND HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG THCS TẢN LĨNH

 

Số: 45/KH-THCS TL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tản Lĩnh, ngày 13 tháng 5 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023

 

          Căn cứ vào Điều lệ trường THCS;

          Căn cứ hướng dẫn số 942/SGDĐT-QLT, ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023;

Căn cứ Kế hoạch số 591/KH-PGDĐT, ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Phòng GDĐT Ba Vì về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện Ba Vì;

Căn cứ kết quả điều tra số học sinh lớp 5 học tại trường Tiểu học Tản Lĩnh năm học 2021-2022;

Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường.

Trường THCS Tản Lĩnh xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022- 2023 của nhà trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập THCS của xã Tản Lĩnh

2. Điều tra chính xác số trẻ ở độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn xã Tản Lĩnh, tuyển sinh đúng tuyến được giao. Huy động tỉ lệ trẻ (học sinh) ra lớp đạt 100%

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

4. Đảm bảo công khai về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

5. Ứng dụng CNTT để phục vụ cho công tác tuyển sinh trực tuyến.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền

Phối hợp với BGH trường Tiểu học Tản Lĩnh, tuyên truyền tới các bậc phụ huynh, học sinh lớp 5 về kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 của nhà trường (chỉ tiêu, tuyến tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh…); thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã Tản Lĩnh để tuyên truyền, công khai công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 của nhà trường.

2. Quy định đối tượng tuyển sinh

2.1. Đối tượng:

Tuyển sinh vào lớp 6: những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học

2.2. Về độ tuổi:

         - Học sinh vào học lớp 6 có độ tuổi 11 tuổi (sinh năm 2011).

        - Những trường hợp đặc biệt: học sinh vào học lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học; học sinh là người dân tộc thiểu số, khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt  khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào lớp 6 cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

          2.3. Địa bàn cư trú:

          Là học sinh cư trú trên địa bàn xã Tản Lĩnh (theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện Ba Vì quy định cho nhà trường, bao gồm 14 thôn trong xã Tản Lĩnh); trường hợp học sinh cư trú ở địa bàn xã Vân Hòa, xã Ba Trại, xã Ba Vì giáp danh với xã Tản Lĩnh và gần trường THCS Tản Lĩnh (nếu còn chỉ tiêu và được Phòng GDĐT phê duyệt)

         2.4. Trẻ em (học sinh) khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt: có đầy đủ hồ sơ theo quy định, hoàn thành chương trình tiểu học.

        3. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Số lớp: 6 lớp ;

- Số học sinh: 265 học sinh

4. Phương thức, thời gian tuyển sinh

- Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định.

          - Thời gian tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 07/7/2022 đến hết ngày 09/7/2022.

*/ Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại nhà trường từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công. Thời gian: từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 16/7/2022.

- Thời gian tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022.  Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút; Buổi chiều:Từ 14 giờ 00 phút đến17 giờ 00 phút.

*/ Sau ngày 18/7/2022, nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao, nhà trường sẽ báo cáo phòng GDĐT để xin phép được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 21/7/2022  đến ngày 22/7/2022

5. Quy định về hồ sơ của học sinh:

          - Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp, in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;

          - Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản gốc để đối chiếu);

          - Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã, thị trấn.

III. CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẢM BẢO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH

          Căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, địa bàn huyện Ba Vì, địa bàn xã Tản Lĩnh, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhà trường có giải pháp phù hợp đảm bảo phòng chống dịch an toàn và hiệu quả.

          Hội đồng tuyển sinh của trường THCS Tản Lĩnh phấn đấu tuyển sinh trực tuyến đạt 100% số học sinh được tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

TT

THỜI GIAN THỰC HIỆN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

12/5/2022

Trường  nộp kế hoạch tuyển sinh về Phòng GD&ĐT (Bản in và dấu đỏ)

2

Trước 16/5/2022

Công khai Kế hoạch tuyển sinh trên website của trường

3

Trước 20/5/2022

Trường gửi danh sách Hội đồng tuyển sinh năm học 2022-2023 (đ/c Tuấn Anh nhận)

4

04/6/2022

Hướng dẫn CMHS đăng kí tuyến sinh trực tuyến trên hệ thống phần mềm tuyển sinh của thành phố Hà Nội, công khai kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh tại trường, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của nhà trường. Nhận Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh tại PGD (gặp đồng chí Tuấn Anh)

5

Từ 10/6 đến 12/6/2022

Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố lần 1

6

Từ 18/6 đến 20/6/2022

Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố lần 2

(Sở GDĐT đóng hệ thống tuyển sinh trực tuyến từ 21/6 đến 30/6/2022 để vận hành chính thức)

7

Từ 07/7/2022 đến hết 09/7/2022

CMHS đăng kí tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 trường THCS Tản Lĩnh (nhà trường sẽ cử cán bộ phụ trách CNTT hỗ trợ CMHS tại trường nếu cần thiết)

8

Từ 13/7 đến hết 18/7/2022

Nhà trường tuyển sinh trực tiếp vào lớp 6 đối với những học sinh đúng tuyến.

9

19/7/2022

Nhà trường báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng GD&ĐT, đề xuất được tuyển sinh bổ sung (trái tuyến) nếu còn thiếu chỉ tiêu

10

Từ 21/7 đến hết 22/7/2022

Nhà trường thực hiện tuyển sinh bổ sung (nếu có)

11

23/7/2022

Hội đồng tuyển sinh nhà trường làm việc: nhận hồ sơ và lập danh sách học sinh trúng tuyển năm học 2022-2023. Hoàn thành dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm Sổ điểm điện tử

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 của trường THCS Tản Lĩnh, đề nghị Ban giám hiệu, Hội đồng tuyển sinh, các tổ chuyên môn và các bộ phận liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (để b/c);

- HĐSP (để t/h)

- Lưu: VT (đ/c Dương Hà).

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)   

 

                                           Nguyễn Thị Kim Loan


Tác giả: Trường THCS Tản Lĩnh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới