Một năm học đã khép lại, các chi đội của trường THCS Tản Lĩnh đã tổ chức tổng kết và trao thưởng, trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên cho các em đạt kết quả theo yêu cầu.........

Một năm học đã khép lại, các chi đội của trường THCS Tản Lĩnh đã tổ chức tổng kết và trao thưởng, trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên cho các em đạt kết quả theo yêu cầu.

xem chi tiết: Bấm vào đây