Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 11 : 313
Năm 2020 : 8.297
<a href="/tin-tuc-thong-bao/thong-bao" title="Thông báo" rel="dofollow">Thông báo</a>
V/v phân công cán bộ công nhân viên làm việc tại trường trong thời gian thực hiệ...
UBND HUYỆN BA VÌTRƯỜNG THCS TẢN LĨNH Số: 64/TB- THCSTLCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Tản Lĩnh, ngày 13 tháng 04 năm 2020THÔNG BÁO (Lần 2)V/v phân công cán bộ công nhân viên làm việc tại trường trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19                   Kính gửi: Các đồng chí cán b...
> Xem chi tiết

Video Clip
Văn bản mới