Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tản Lĩnh

Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
hanoi-thcstanlinh@edu.viettel.vn