Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tản Lĩnh

Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội